Definitioner

  1. Definitioner

1.1.  Säljare – privat juridisk person "Flowerswave“ B.V., registrerad av handelskammaren i Konungariket Nederländerna "KVK", företagskod 813806057, momsregistreringsnummer NL813806057B01, registrerad adress av säte: GOLFSTROOM 00017 2221XM KATWIJK ZH.

1.2.  flowerauctions.net – e-butik som finns på webbadress flowerauctions.net.

1.3.  Köpare – 1) en kapabel fysisk person, dvs. en person som har nått majoritetsåldern vars rättsliga kapacitet inte är begränsad av rättsligt förfarande; 2) en minderårig från fjorton till arton år som har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare, utom i fall där han självständigt förfogar över inkomst; 3) juridisk person; 4) vederbörligen auktoriserade ombud för alla ovanstående personer.

1.4.  Parter – Köpare och Säljare tillsammans.

1.5.  Säljarens partner – juridisk person som: 1) säljer varor eller tillhandahåller tjänster till flowerauctions.net, såväl som en juridisk person som används för att utföra Köparens beställning; 2) med vilken genomförs gemensamma åtgärderna eller projekten på flowerauctions.net, denna juridiska persons webbplatser eller i någon media där verksamheten eller projektet av flowerauctions.netoch denna juridiska person kommer att beskrivas, publiceras.

1.6.  Personuppgifter – all information som rör en fysisk person – en datasubjekt vars identitet är känd eller kan identifieras direkt eller indirekt genom användning av sådana uppgifter som: personnummer, en eller flera personliga egenskaper av fysisk, fysiologisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social karaktär.

1.7.  Regler – dessa "Regler för köp och försäljning av varor i e-butiken flowerauctions.net".

1.8.  Konto – resultatet av Köparens registrering på flowerauctions.net, under vilken skapas ett konto som lagrar Köparens personuppgifter och beställningshistorik.

1.9.  Integritetspolicy – ett dokument som godkänts av Säljaren där anges de grundläggande reglerna för insamling, ackumulering, bearbetning och lagring av personuppgifter på flowerauctions.net.

  1. Allmänna bestämmelser

2.1.  Köparen bekräftar reglerna efter att ha läst dem och markerat rutan bredvid påståendet "Jag har läst reglerna för köp och försäljning av varor i e-butiken flowerauctions.net och accepterar dem". De Regler som godkänts på detta sätt är ett juridiskt dokument som är bindande för Parterna, där anges Köparens och Säljarens rättigheter och skyldigheter, villkoren för köp och betalning av varor, leverans och ångerrätt, Parternas ansvar och andra villkor relaterat till köp och försäljning av varor på flowerauctions.net.

2.2.  Endast Köpare enligt definitionen i punkt 1.3 i Reglerna har rätt att köpa på flowerauctions.net. Genom att godkänna Reglerna och ha läst Integritetspolicyn (Kapitel 3 i Reglerna), bekräftar Köparen att han har rätt att köpa varorna på flowerauctions.net.

2.3.  Vid behov eller under de omständigheter som anges i Republiken Litauens rättsakter har Säljaren rätt att ändra, korrigera eller komplettera Reglerna. Köparen informeras om ändringar i Reglerna på flowerauctions.net-webbplatsen. Vid köp på flowerauctions.net gäller de Regler för Köparen som gäller vid tidpunkten för beställningen.

2.4.  Om Säljaren har rätt eller skyldighet att ge Köparen information eller handlingar via e-post, är Köparen i samtliga fall ansvarig för att Säljaren får en giltig e-postadress som tillhör Köparen.

  1. Integritetspolicy

3.1.  Reglerna för behandling av personuppgifter styr de grundläggande principerna och procedurerna för behandlingen av personuppgifter för besökare på flowerauctions.net. Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras automatiskt för lagliga ändamål med samtycke från datasubjekten, dvs. samtycke till att följa reglerna i punkt 2.1 av Reglerna.som publiceras på flowerauctions.net. Samtycket gäller obegränsad tid tills personen drar tillbaka sitt samtycke via e-post: [[email protected]].

3.2.  Vid behandling av personuppgifter följer Företaget kraven i den allmänna Dataskyddsförordningen 2016/679 från Europaparlamentet och Rådet, lagen om rättsligt skydd av personuppgifter i Republiken Litauen, lagen om elektronisk kommunikation i Republiken Litauen och andra relaterade rättsakter.

3.3.  Genom att köpa på flowerauctions.neteller registrera ett konto, ger Köparen Säljaren rätten att utföra all personuppgiftsbehandling i den utsträckning och för de syften som anges i denna Integritetspolicy.

3.4.  Säljaren samlar endast in de uppgifter som Köparen frivilligt tillhandahållit på flowerauctions.net-webbplatsen. Genom att tillhandahålla Säljaren sina personuppgifter samtycker Köparen till att Säljarenkommer att hantera och behandla dem för de ändamål, medel och förfaranden som anges i denna Integritetspolicy och rättsakter. Genom att använda tjänsterna som tillhandahålls av flowerauctions.netbekräftar köparen att:

3.4.1.  Köparen är medveten om sin rätt att vägra att tillhandahålla personuppgifter, men förstår att dessa är nödvändiga för att otvetydigt identifiera Köparen för näthandelsändamål och för att tillhandahålla en kvalitetstjänst. Om Köparen inte tillhandahåller personuppgifter eller inte samtycker till deras behandling för näthandel, kommer Säljaren inte att kunna ingå ett avtal;

3.4.2.  Köparen samtycker till att tillhandahålla sina personuppgifter som specificeras i dessa Regler och motsätter sig inte att Säljaren behandlar dem för syften med näthandel;

3.4.3.  Köparen är informerad om sin rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Säljaren eller att avbryta behandlingen av sina personuppgifter när uppgifterna behandlas i strid med lagen, att inte samtycka till behandlingen av sina personuppgifter för något ändamål.

3.5.  Säljaren strävar efter att skydda Köparens integritet och respekterar hans rättigheter. Köparens personuppgifter (namn, efternamn, ålder, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som anges i registreringsformuläret på flowerauctions.net) samlas in och behandlas för följande ändamål:

3.5.1.        att behandla Köparens beställningar;

3.5.2.        utfärda finansiella dokument (t.ex. fakturor);

3.5.3.        att lösa problem relaterade till leverans av varor;

3.5.4.        fullgöra andra avtalsförpliktelser.

3.6.  Köparen ska lämna fullständiga, omfattande och korrekta uppgifter om sig själv i registreringsformuläret. Om en person tillhandahåller felaktiga, falska eller vilseledande uppgifter i registreringsformuläret, har Säljaren rätt att avbryta registreringen av sådan person och radera uppgifterna eller begränsa denna persons tillgång till flowerauctions.net.

3.7.  Köparen har rätt att ändra och/eller uppdatera informationen i registreringsformuläret när som helst genom att meddela [[email protected]].

3.8.  Personuppgifter ska inte sparas längre än vad som krävs för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

3.9.  All information om de personuppgifter som behandlas är konfidentiell.

3.10.  Säljaren säkerställer att Köparens uppgifter inte kommer att överföras till tredje part, förutom för partners vars tjänster används av Säljaren för att fullgöra Köparens beställning.

3.11.  Köparen har rätt att:

3.11.1.    få information om Köparens behandlade personuppgifter;

3.11.2.    kräva rättelse av Köparens felaktiga, ofullständiga eller oriktiga personuppgifter;

3.11.3.    invända mot behandling av Köparens personuppgifter för direkt marknadsföring.

 

3.12.  Cookies

3.12.1.    En cookie är en liten bit data som en webbplats lagrar i webbläsaren på en persondator, mobil enhet eller annan enhet. Nästa gång du besöker webbplatsen kan den här filen skannas så att webbplatsen kan känna igen din dator, mobila enhet eller annan enhet.

3.12.2.    flowerauctions.net-webbplatsen brukar använda följande cookies:

3.12.2.1.  Tekniska cookies. Tekniska cookies hjälper till att säkerställa funktionaliteten av flowerauctions.net-webbplatsen, skapa ett användarkonto, logga in och behandla beställningar. Dessa tekniska cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt;

3.12.2.2.  Analytiska cookies. Användningen av dessa cookies ger information och data om hur besökare använder Säljarens webbplats. På så sätt är det möjligt att optimera och förbättra webbplatsen, förstå effektiviteten i annonsering och kommunikation. Dessa cookies tillåter att samla in data om de webbsidor som besökarna tittar på och från vilka sidor besökaren kom från. Det innebär också att Säljaren får tillgång till information om besökaren på sajten och hur denne använder sajten, såsom besöksfrekvens, antal klick på en viss sida, vilka sökord som används osv.

3.12.3.    Cookies kan endast användas om webbplatsbesökaren har gett sitt samtycke.

3.12.4.    Samtycke till användning av cookies kan erhållas på följande sätt: webbläsarinställningar, informationsmeddelande på webbplatsen, popup-fönster, registrering på webbplatsen. Genom att besöka flowerauctions.net,kan besökaren välja om han vill använda cookies. Cookies kan hanteras och/eller raderas efter önskemål. I Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome eller andra webbläsarinställningar kan du välja vilka cookies som ska accepteras och vilka som ska avvisas. De flesta webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies som lagras och radera enskilda cookies, blockera tredjepartscookies, blockera cookies från specifika webbplatser, blockera sändningen av alla cookies genom att stänga webbläsaren för att radera alla cookies.

3.12.5.    Om en webbplatsbesökare inte samtycker till lagring av cookies på sin dator eller annan enhet kan besökaren när som helst återkalla samtycket att använda dem genom att ändra inställningarna och radera de lagrade cookies. När cookies är helt blockerade kan det påverka korrekt funktion av många webbplatser (inklusive flowerauctions.net).

3.13.  Säljaren förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn helt eller delvis genom att meddela om det på flowerauctions.net-webbplatsen. Fortsatt användning av tjänster på flowerauctions.net innebär samtycke till villkor i integritetspolicyn. Alla uppkomna missförstånd och tvister ska lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås, ska tvister lösas i enlighet med Republiken Litauens lagar. Om Köparen fortsätter att använda tjänsterna av flowerauctions.netefter tillägg eller ändring av Integritetspolicyn, ska Köparen anses ha godkänt uppdateringarna.

3.14.  IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som identifierar en dator eller annan enhet som används för att ansluta till Internet. Vanligtvis samlar servern automatiskt in IP-adresser och använder dem för att administrera webbplatsen. IP-adresser används vanligtvis i samband med cookies för att de senare ska komma ihåg datorn eller andra enheter som används för att ansluta till denna sida. flowerauctions.net använder IP-adresser i samband med cookies.

  1. Order av varor, moment för skapandet av rättsliga relationer för köp och försäljning

4.1.  flowerauctions.net Köparen kan köpa dygnet runt, 7 dagar i veckan.

4.2.  Köparen kan beställa varorna på flowerauctions.net genom att välja en av följande metoder:

4.2.1.  online genom att registrera sig på flowerauctions.net (ange registreringsnamn och lösenord);

4.2.2.  online utan att registrera sig på flowerauctions.net;

4.2.3.  Via telefon specificerad av Säljaren.

4.3.  Vid beställning av varorna på något av de sätt som anges i punkterna 4.2.1 - 4.2.2 i Reglerna, måste Köparen i de relevanta informationsfälten som tillhandahålls av Säljaren ange sina personuppgifter som är nödvändiga för korrekt genomförande av beställningen av varorna.

4.4.  Bestämmelserna i Reglerna och Integritetspolicyn gäller för Köpare som gör en beställning av varor per telefon eller på hämtningsställe. Genom att göra en beställning per telefon eller på hämtningsställe godkänner Köparen Reglerna.

4.5.  När köparen, efter att ha valt den produkt eller tjänst som ska köpas och skapat en kundvagn, slutför alla steg i beställningen, varav det sista är valet och bekräftelsen av betalningssättet, anses det att ett rättsligt förhållande mellan Säljaren och Köparen har uppstått och ett köp- och försäljningsavtal har ingåtts. Säljaren ska skicka Köparen en länk till giltiga Regler tillsammans med beställningsbekräftelsen till den e-postadress som Köparen har angett.

4.6.  Om Köparen upptäcker ett fel i beställningen eller önskar avbryta beställningen ska denne omedelbart kontakta Säljaren via e-post: [[email protected]].

4.7.  Priserna på varorna på flowerauctions.net och den skapade beställningen anges i euro, inklusive moms. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna på varor på grund av förändringar i skattesatser.

  1. Köparens rättigheter och skyldigheter

5.1.  Köparens rättigheter:

5.1.1.  Köparen har rätt att köpa varor och beställa tjänster i enlighet med Reglerna av flowerauctions.net. Vid beställning av de varor som erbjuds av Säljarens partners märkta med "Partners varor" eller de tjänster som tillhandahålls av Säljarens partners, kan de villkor som Säljarens partners ställer gälla för Köparen.

5.1.2.  Köparen har rätt att avbryta beställningen i enlighet med dessa Regler;

5.1.3.  Köparen har rätt att avbryta köp- och försäljningsavtalet i enlighet med dessa Regler;

5.1.4.  Köparen har rätt att ersätta eller returnera de köpta varorna i enlighet med dessa Regler;

5.1.5.  Köparen har andra rättigheter som är fastställda i dessa Regler, Integritetspolicyn och Republiken Litauens rättsakter.

5.2.  Köparens skyldigheter:

5.2.1.  Vid användning av flowerauctions.net måste Köparen uppfylla sina skyldigheter, följa dessa Regler, Integritetspolicyn, andra villkor som uttryckligen anges på flowerauctions.net och inte bryta mot Republiken Litauens rättsliga handlingar;

5.2.2.  Köparen måste betala för de beställda varorna eller tjänsterna och acceptera dem i enlighet med dessa Regler. Om Köparen väljer att hämta varorna i den angivna butiken, måste han hämta dem inom den tid som anges i Reglerna;

5.2.3.  Om uppgifterna i Köparens registreringsformulär ändras, måste Köparen uppdatera dem omedelbart;

5.2.4.  Köparen förbinder sig att inte vidarebefordra sina inloggningsuppgifter till tredje part. Om Köparen förlorar inloggningsuppgifterna måste han omedelbart informera Säljaren genom det kommunikationsmedel som anges på flowerauctions.net.

  1. Säljarens rättigheter och skyldigheter

6.1.  Säljarens rättigheter:

6.1.1.  Säljaren har rätt att ändra, avbryta eller avsluta driften av vissa funktioner på flowerauctions.net-webbplatsen eller del därav, samt att ändra layouten på elementen på flowerauctions.net-webbplatsen;

6.1.2.  Säljaren har rätt att avbryta eller avsluta driften av flowerauctions.net. I detta fall avslutas alla mottagna och bekräftade köpares beställningar och nya beställningar tas inte emot;

6.1.3.  Säljaren har rätt att ändra omfattningen eller sättet att tillhandahålla tjänsterna som tillhandahålls på flowerauctions.net, att avbryta, avsluta tillhandahållandet av tjänsterna eller en del därav, att ta betalt för tjänsterna eller en del därav;

6.1.4.  Om Köparen försöker skada stabiliteten, säkerheten av drift av flowerauctions.neteller underlåter att uppfylla sina skyldigheter har Säljaren rätt att omedelbart och utan att meddela i förväg begränsa eller avbryta Köparens tillgång till flowerauctions.net eller i undantagsfall avsluta Köparens konto och informera de brottsbekämpande myndigheterna i Republiken Litauen;

6.1.5.  Säljaren har rätt att annullera Köparens beställning utan att meddela Köparen i förväg, om Köparen, efter att ha valt de betalningsmetoder som anges i punkterna 7.1.1 eller 7.1.2 i Reglerna, inte betalar för varorna inom 5 (fem) arbetsdagar. Dessutom har Säljaren rätt att annullera beställningen om Köparen inte hämtar varorna från Flowerwave B.V. butiken inom 5 (fem) kalenderdagar efter att ha informerats om att beställningen är redo för avhämtning;

6.1.6.  Säljaren har rätt att i alla fall inte ingå ett köp- och försäljningsavtal med en specifik Köpare som har lagt en beställning, inklusive men inte begränsat till fall då Köparen har vägrat köp- och försäljningsavtal och returnerat varan 2 (två) eller fler gånger under de senaste 12 månaderna;

6.1.7.  Säljaren har rätt att vägra det ingångna köp- och försäljningsavtal om antal av de i avtalet angivna varorna har tagit slut, samt om avtalet ingåtts av en person som inte var berättigad att ingå avtalet enligt dessa Regler;

6.1.8.  Säljaren har andra rättigheter inskrivna i dessa Regler, Integritetspolicyn, andra dokument på flowerauctions.net och Republiken Litauens rättsakter.

6.2.  Säljarens skyldigheter:

6.2.1.  Säljaren åtar sig att tillhandahålla Köparen tjänsterna som tillhandahålls av flowerauctions.net under de villkor som anges i dessa Regler och andra dokument på flowerauctions.net;

6.2.2.  Säljaren åtar sig att på ett tydligt och begripligt sätt tillhandahålla Köparen informationen som fastställs i artikel 6.2287 i Republiken Litauens civillagstiftning på flowerauctions.net-webbplatsen;

6.2.3.  Säljaren åtar sig att respektera Köparens integritet och att behandla Köparens personuppgifter endast i enlighet med det förfarande som fastställts i Reglerna, Integritetspolicyn och Republiken Litauens rättsakter.

6.2.4.  Säljaren åtar sig att informera köparen innan beställningen lämnas om avstängning eller uppsägning av funktionerna på flowerauctions.netsom är nödvändiga för beställningens utförande, såväl som ändringarna som anges i punkterna 6.1.2-6.1.3 i Reglerna. Tillhandahållandet av information på flowerauctions.net-webbplatsen anses vara ett korrekt sätt att tillhandahålla information;

6.2.5.  Under de villkor som anges i Reglerna åtar sig Säljaren att leverera till Köparen de varor som denne beställt och att ta emot de varor som returneras av Köparen;

6.2.6.  Om Säljaren inte kan leverera den beställda varan till Köparen på grund av väsentliga omständigheter, förbinder Säljaren sig att erbjuda Köparen en liknande eller annan produkt som har så liknande egenskaper som möjligt. Om Köparen vägrar att acceptera varan, som erbjöds som analog eller liknande, förbinder sig Säljaren att inom 14 (fjorton) arbetsdagar, om förskottsbetalning har gjorts, återbetala till Köparen de pengar som betalats och i samtliga fall annullera beställningen;

6.2.7.  Säljaren åtar sig att utföra andra skyldigheter som åläggs Säljaren av Reglerna, Integritetspolicyn och Republiken Litauens rättsakter.

  1. Varupriser, betalningsprocedur och terminer

7.1.  Köparen kan betala för de beställda varorna på något av följande sätt:

7.1.1.       med elektroniska banktjänster;

7.1.2.       med banköverföring;

7.1.3.       med kontanter, när Köparen hämtar varan i Flowerswave B.V. butiken.

7.2.  När Säljaren får betalning för varorna bekräftas beställningen av varorna och leveranstermin för varorna börjar räknas.

7.3.  Genom att godkänna Reglerna samtycker Köparen till att köpehandlingarna - momsfakturor, som också är varugarantibevisen, ska skickas till Köparen elektroniskt till den e-postadress som anges i Köparens registreringsformulär senast vid leveranstillfället av varorna till Köparen. Momsfakturor ska ange de valda varorna, deras kvantitet, det slutliga priset på varorna, inklusive alla avgifter, och all annan information som krävs för godkännande av redovisningslagstiftningen.

7.4.  Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst utan att meddela Köparen ändra någon information om varorna och andra villkor i Butiken, inklusive men inte begränsat till att ändra Butikens varulista, varubeskrivningar, priser på varor och leveranspriser och andra väsentliga villkor. Priset på varan får inte ändras efter att Säljaren har bekräftat beställningen, såvida inte priset på varan har ändrats på grund av ett tekniskt fel i informationssystemen, rättelse av uppenbara fel eller andra objektiva väsentliga skäl utanför Säljarens kontroll (om dessa kan bevisas). Om Köparen i detta fall inte accepterar att köpa varan till ett nytt pris, kan Köparen avbryta beställningen genom att informera Säljaren inom 2 (två) arbetsdagar. Om beställningen annulleras i enlighet med denna punkt ska alla belopp som betalats av Köparen återbetalas till Köparen.