Mõisted

  1. Mõisted

1.1.  „Müüja“ on Hollandi Kuningriigi Kaubanduskoja KVK juriidiliste isikute registris registreeritud eraettevõte Flowerswave B.V., registrikood 813806057, KMKR nr NL813806057B01, registreeritud asukoha aadress GOLFSTROOM 00017 2221XM KATWIJK ZH.

1.2.  „flowerauctions.net“ on e-kauplus, aadress flowerauctions.net.

1.3.  „Ostja“ peab olema: 1) vastutusvõimeline füüsiline isik, st täisealine isik, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud; 2) neljateist kuni kaheksateist aastane alaealine, kellel on vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta käsutab oma sissetulekut iseseisvalt; 3) juriidiline isik; 4) kõigi eelnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.

1.4.  Ostja ja müüja on koos nimetatud „pooled“.

1.5.  „Müüja partner“ on: 1) e-kaupluse flowerauctions.net tooteid müüv ja teenuseid osutav juriidilisest isikust ostja ning ka tellimuse täitmise eesmärgil kaasatav teovõimeline juriidiline isik; 2) juriidiline isik, kellega teostatakse ühiseid kampaaniaid või projekte veebilehel flowerauctions.net, selle juriidilise isiku veebilehtedel või mis tahes meediavahendites, milles e-kaupluse flowerauctions.net ja selle juriidilise isiku kampaaniat või projekti kirjeldatakse või kus need avaldatakse.

1.6.  „Isikuandmeteks“ peetakse ükskõik millist teavet, mis on seotud füüsilise isiku kui andmesubjektiga, kes on tuvastatud või keda saab otseselt või kaudselt tuvastada järgmiste andmete alusel: isikukood, üks või mitu isiku füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust.

1.7.  „E-kaupluse flowerauctions.net toodete ostu-müügi eeskirjad“ on edaspidi tekstis „eeskirjad“.

1.8.  „Konto“ on ostja registreerumise aadressil flowerauctions.net tulemusel loodud konto (account), mis kaitseb tema isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

1.9.  „Privaatsuspoliitika“ on müüja kinnitatud dokument, milles on sätestatud isikuandmete kogumise, salvestamise, töötlemise ja hoidmise põhieeskirjad veebilehe flowerauctions.net kasutamisel.

  1. Üldsätted

2.1.  Ostja kinnitab eeskirjad pärast nendega tutvumist, tehes märke väljal „Olen tutvunud e-kaupluse flowerauctions.net toodete ostu-müügi eeskirjadega ja nõustun nendega“. Sel viisil kinnitatud eeskirjad on pooltele kohustuslik juriidiline dokument, milles on sätestatud ostja ja müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja nende eest tasumise tingimused, toodete kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud toodete ostu-müügi tingimused kaupluses flowerauctions.net.

2.2.  Ainult eeskirjade punktis 1.3 määratletud ostjatel on õigus osta kaupusest flowerauctions.net. Eeskirju kinnitades ja privaatsuspoliitikaga (eeskirjade jagu 3) nõustudes kinnitab ostja, et tal on õigus osta tooteid veebilehelt flowerauctions.net.

2.3.  Vajadusel või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud asjaoludel on müüjal õigus eeskirju muuta, parandada või täiendada. Eeskirjade muudatustest teavitatakse ostjat veebilehel flowerauctions.net. Kui ostja ostab e-kauplusest flowerauctions.net tooteid, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtivaid eeskirju.

2.4.  Kui müüjal on õigus või kohustus edastada ostjale teavet või dokumente e-posti kaudu, vastutab ostja mis tahes juhul selle eest, et müüjale edastatud ostja e-posti aadress oleks kehtiv.

  1. Privaatsuspoliitika

3.1.  Isikuandmete töötlemise eeskirjadega reguleeritakse veebilehe flowerauctions.net külastajate isikuandmete töötlemise aluspõhimõtteid ja korda. Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse seaduslikel eesmärkidel automaatselt, kui andmesubjekt annab selleks nõusoleku, st nõustub vastavalt eeskirjade punktile 2.1 järgima veebilehel flowerauctions.net kehtestatud eeskirju. Nõusolek kehtib tähtajatult, kuni isik tühistab oma nõusoleku, teavitades sellest e-posti kaudu: [[email protected]].

3.2.  Isikuandmete töötlemisel järgib ettevõte Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse, Leedu Vabariigi elektronside seaduse ja muude vastavasisuliste õigusaktide sätteid.

3.3.  Veebilehel flowerauctions.netostes või kontot registreerides annab ostja müüjale õiguse teostada kõiki isikuandmete töötlemise toiminguid privaatsuspoliitikas sätestatud ulatuses ja eesmärkidel.

3.4.  Müüja kogub ainult neid andmeid, mida ostja on vabatahtlikult veebilehel flowerauctions.netesitanud. Müüjale oma isikuandmeid esitades nõustub ostja, et müüjahaldab ja töötleb neid privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditega ja korras. Kasutades veebilehel flowerauctions.net osutatavaid teenuseid, kinnitab ostja:

3.4.1.  et ta on teadlik oma õigusest keelduda esitamast isikuandmeid, kuid saab aru, et need on vajalikud veebikaubanduse toimimise eesmärgil ostja ühemõtteliseks tuvastamiseks ja kvaliteetse teenuse osutamiseks. Kui jätate isikuandmed esitamata või keeldute nõustumast nende töötlemisega veebikaubanduse toimimise eesmärgil, ei ole müüjal võimalik lepingut sõlmida;

3.4.2.  ostja nõustub esitama eeskirjades nõutavad isikuandmed ja lubab müüjal neid töödelda veebikaubanduse toimimise eesmärgil;

3.4.3.  et ta on teadlik oma õigusest tutvuda müüja töödeldavate isikuandmetega või peatada oma isikuandmete töötlemise toimingud, kui andmete töötlemisel ei järgita seaduse sätteid, keelduda nõustumast oma isikuandmete töötlemisega ükskõik millisel eesmärgil.

3.5.  Müüja eesmärk on kaitsta oma ostja privaatsust ja ta austab tema õigusi. Ostja isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud veebilehe flowerauctions.net registreerimisvormis märgitud andmed) kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

3.5.1.        ostja tellimuse töötlemiseks;

3.5.2.        finantsdokumentide (nt faktuurarvete) väljastamiseks;

3.5.3.        toodete kohaletoimetamisega seotud probleemide lahendamiseks;

3.5.4.        muude lepinguliste kohustuste täitmiseks.

3.6.  Ostja peab registreerimisvormis esitama oma täielikud, üksiasjalikud ja õiged andmed. Kui isik esitab registreerimisvormis ebatäpsed, valed või eksitavad andmed, on müüjal õigus sellise isiku registreerimine tühistada ja andmed kustutada või piirata selle isiku juurdepääsu veebilehele flowerauctions.net.

3.7.  Ostjal on õigus ükskõik millal registreerimisvormis esitatud andmeid muuta ja (või) uuendada, teatades sellest aadressil: [[email protected]].

3.8.  Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nähakse ette andmetöötluse alaste määratletud eesmärkidega.

3.9.  Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on salajane.

3.10.  Müüja tagab, et ostja andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud partnerid, kelle teenuseid müüja kasutab ostja tellimuse täitmiseks.

3.11.  Ostjal on õigus:

3.11.1.    saada teavet müüja poolt töödeldavate isikuandmete kohta;

3.11.2.    nõuda ostjalt ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist;

3.11.3.    keelduda nõustumast ostja isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.

 

3.12.  Küpsised (cookies)

3.12.1.    Küpsis on väike andmekogum, mille meie veebileht salvestab isiku arvuti, mobiilseadme või muu seadme brauserisse. Kui te järgmisel korral veebilehte külastate, võidakse see fail skannida, et veebileht tuvastaks teie arvuti, mobiilseadme või muu seadme.

3.12.2.    Veebilehel flowerauctions.netkasutatakse tavaliselt järgmisi küpsiseid:

3.12.2.1.  tehnilised küpsised – tehnilised küpsised aitavad tagada veebilehe flowerauctions.netfunktsionaalsust, luua kasutajakontot, toetavad sisselogimist ja tellimuste töötlemist. Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks;

3.12.2.2.  analüütilised küpsised – Nende küpsiste abil kogutakse teavet selle kohta, kuidas külastajad müüja veebilehte kasutavad. See võimaldab veebilehte optimeerida ja täiustada, mõista reklaami ning suhtluse tõhusust. Küpsised võimaldavad meil koguda andmeid selle kohta, milliseid veebilehti külastajad vaatasid ja millistelt lehtedelt külastaja tuli. Müüjale on oluline ka võimalus saada teavet veebilehe külastaja ja selle kohta, kuidas ta veebilehte kasutab, näiteks külastuste sagedus, konkreetsel lehel tehtud klikkide arv, kasutatud otsingusõnad jms.

3.12.3.    Küpsiseid saab kasutada ainult veebilehe külastaja nõusolekul.

3.12.4.    Nõusoleku küpsiste kasutamiseks võib saada järgmistel viisidel: brauseri seadetega, teabereaga veebilehel, hüpikakendega, veebilehel registreerumisel. Külastades veebilehte flowerauctions.net,saab külastaja valida, kas ta soovib küpsiseid kasutada. Küpsiseid saate hallata ja (või) kustutada vastavalt oma soovile. Internet Exploreri, Safari, Firefoxi, Chrome’i või muude brauserite seadetes saab valida, milliseid küpsiseid aktsepteerida ja millised tagasi lükata. Enamikus brauserites saab kontrollida, millised küpsised on salvestatud, ja kustutada valitud küpsised, blokeerida kolmandate osapoolte küpsised, teatud veebilehtede küpsised ja peatada kõigi küpsiste saatmine ning brauserit sulgedes kustutada kõik küpsised.

3.12.5.    Kui veebilehe külastaja ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutis või muus seadmes, saab ta oma nõusoleku nende kasutamiseks igal ajal tühistada, muutes seadeid ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsiste täieliku tõkestamise korral ei toimi paljud veebilehed (sh flowerauctions.net) korralikult.

3.13.  Müüjal on õigus privaatsuspoliitikat täielikult või osaliselt muuta, teavitades sellest veebilehel flowerauctions.net. Veebilehe flowerauctions.net teenuste jätkuv kasutamine tähendab seda, et nõustute privaatsuspoliitika sätetega. Kõik lahkarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras. Kui ostja jätkab veebilehe flowerauctions.netteenuste kasutamist pärast privaatsuspoliitika täiendamist või muutmist, peetakse seda selleks, et ostja on uuendustega nõustunud.

3.14.  IP-aadressid. IP-aadress on arvutivõrgus asuva arvuti või muu seadme tunnusnumber, mille abil võrku ühendatud seade ära tuntakse. Tavaliselt kogub server automaatselt IP-aadresse ja kasutab neid veebilehe haldamiseks. IP-aadresse kasutatakse tavaliselt koos küpsistega, et viimased peaksid meeles arvutit või muid seadmeid, mida selle lehega ühenduse loomiseks kasutati. flowerauctions.net kasutab IP-aadresse koos küpsistega.

  1. Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhte tekkimine

4.1.  Ostja saab osta e-kauplusest flowerauctions.net ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas.

4.2.  Ostja saab kaupa tellida veebilehelt flowerauctions.net, valides ühe järgmise viisi:

4.2.1.  internetis, registreerudes veebilehel flowerauctions.net (sisestades oma kasutajanime ja salasõna);

4.2.2.  internetis, registreerumata veebilehel flowerauctions.net;

4.2.3.  müüja märgitud telefonile helistades.

4.3.  Kaupa tellides peab ostja valima ühe eeskirjade punktides 4.2.1–4.2.2 sätestatud viisi ja sisestama müüja osutatud asjakohastele teabeväljadele oma isikuandmed, mis on vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatule vajalikud kauba tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks.

4.4.  Ostjatele, kes esitavad kauba tellimuse telefonitsi või kättesaamispunktides, kohaldatakse eeskirjades ja privaatsuspoliitikas sätestatut. Esitades tellimuse telefonitsi või kauba kättesaamispunktides, nõustub ostja eeskirjadega.

4.5.  Kui ostja on ostetava toote või teenuse välja valinud ja ostukorvi koostanud ning läbinud kõik tellimuse etapid, millest viimane on makseviisi valimine ja kinnitamine, loetakse seda selleks, et müüjal ja ostjal tekkisid ostu-müügi õigussuhted ning sõlmiti ostu-müügileping. Müüja saadab ostjale viimase märgitud e-posti aadressile koos tellimuse kinnitusega ka lingi kehtivatele eeskirjadele.

4.6.  Kui ostja märkab tellimuses viga või soovib tellimuse tühistada, peab ta e-posti aadressi [[email protected]] kaudu võtma müüjaga viivitamata ühendust.

4.7.  Toodete hinnad on e-kaupluses flowerauctions.net ja koostatud tellimuses esitatud eurodes koos käibemaksuga. Müüjal on õigus maksumäärade muutuse tõttu muuta toodete hindu.

  1. Ostja õigused ja kohustused

5.1.  Ostja õigused:

5.1.1.  ostjal on õigus veebilehe flowerauctions.net eeskirjades sätestatud korras osta tooteid ja tellida teenuseid. Müüja partnerite pakutavate toodete, millel on märge „Partneri toode“, või müüja partnerite pakutavate teenuste tellimisel, võib ostjale kohaldada müüja partnerite kehtestatud toodete ostu või teenuste osutamise tingimusi;

5.1.2.  ostjal on õigus eeskirjadega kehtestatud korras tellimus tühistada;

5.1.3.  ostjal on õigus eeskirjadega kehtestatud korras ostu-müügilepingust taganeda;

5.1.4.  ostjal on õigus eeskirjadega kehtestatud korras ostetud kaup asendada või tagastada;

5.1.5.  ostjal on muid õigusi, mis on sätestatud eeskirjades, privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi õigusaktides.

5.2.  Ostja kohustused:

5.2.1.  e-kauplust flowerauctions.net külastades peab ostja täitma oma kohustusi, järgima eeskirju, privaatsuspoliitikat ja muid tingimusi, mis on sõnaselgelt sätestatud veebilehel flowerauctions.net, ega tohi rikkuda Leedu Vabariigi seadusi;

5.2.2.  ostja peab tasuma tellitud toodete või teenuse eest ja need eeskirjades sätestatud korras vastu võtma. Kui ostja valib kaubale nimetatud kauplusesse järeletulemise, peab ta sellele järele minema eeskirjades sätestatud tähtaegadel;

5.2.3.  kui ostja registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab ostja need kohe ajakohastama;

5.2.4.  ostja kohustub oma sisselogimise andmeid kolmandatele isikutele mitte avaldama. Kui ostjal lähevad sisselogimise andmed kaotsi, on ta kohustatud sellest müüjat kohe teavitama veebilehel flowerauctions.net märgitud kontaktandmeid kasutades.

  1. Müüja õigused ja kohustused

6.1.  Müüja õigused:

6.1.1.  müüjal on õigus veebilehe flowerauctions.net mis tahes funktsioonide või nende osa toimimist muuta, peatada või lõpetada, samuti muuta veebilehe flowerauctions.net elementide paigutust;

6.1.2.  müüjal on õigus peatada või lõpetada e-kaupluse flowerauctions.net tegevus. Sel juhul täidetakse kõik vastuvõetud ja kinnitatud ostjate tellimused ning uusi tellimusi vastu ei võeta;

6.1.3.  müüjal on õigus muuta e-kaupluse flowerauctions.net pakutavate teenuste ulatust või toimimise viisi ja peatada, lõpetada teenuste või nende osa pakkumine, tasustada teenuseid või nende osa;

6.1.4.  kui ostja üritab ohustada e-kaupluse flowerauctions.net töö stabiilsust, turvalisust või ei täida oma kohustusi, on müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada ostja ligipääs veebilehele flowerauctions.net või erandjuhtudel ostja konto tühistada ja teavitada sellest Leedu Vabariigi õiguskaitseorganeid;

6.1.5.  kui ostja on valinud eeskirjade punktides 7.1.1 või 7.1.2 sätestatud makseviisi ega tasu kauba eest 5 (viie) tööpäeva jooksul, on müüjal õigus ostjale ette teatamata tema tellimus tühistada. Samuti on müüjal õigus tellimus tühistada, kui ostja ei tule kaubale kauplusesse Flowerwave B.V. 5 (viie) kalendripäeva jooksul järele, alates päevast, kui teda teavitati, et tellimus on üleandmiseks valmis pandud;

6.1.6.  müüjal on igal juhul õigus mitte sõlmida ostu-müügilepingut tellimuse esitanud üksikostjaga, sealhulgas, kui ostja on viimase 12 kuu jooksul kahel (2) või enamal korral müügilepingust taganenud ja kauba tagastanud;

6.1.7.  müüjal on õigus sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui lepingus märgitud kauba laovaru on lõppenud või kui lepingu on sõlminud isik, kellel ei olnud eeskirjade sätetest tulenevalt õigust lepingut sõlmida;

6.1.8.  müüjal on ka muud eeskirjades, privaatsuspoliitikas, muudes e-kaupluse flowerauctions.net dokumentides ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

6.2.  Müüja kohustused:

6.2.1.  müüja kohustub eeskirjades ja muudes e-kaupluse flowerauctions.net dokumentides sätestatud tingimustel võimaldama ostjal kasutada e-kaupluse flowerauctions.net pakutavaid teenuseid;

6.2.2.  müüja kohustub esitama ostjale veebilehel flowerauctions.net selgelt ja arusaadavalt teavet vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.2287 sätestatule;

6.2.3.  müüja kohustub austama ostja privaatsust ja töötlema ostja isikuandmeid ainult eeskirjade, privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras;

6.2.4.  müüja kohustub teavitama ostjat enne tellimuse esitamist tellimuse täitmise jaoks oluliste veebilehe flowerauctions.net funktsioonide peatamisest või lõpetamisest ja eeskirjade punktides 6.1.2–6.1.3 märgitud muudatustest. Teabe esitamist veebilehel flowerauctions.net peetakse asjakohaseks teavitamiseks;

6.2.5.  müüja kohustub eeskirjades sätestatud tingimustel tarnima ostjale tema tellitud kauba ning ostjalt vastu võtma tema poolt tagastatud kauba;

6.2.6.  kui müüjal ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud kaupa ostjale tarnida, kohustub ta pakkuma ostjale samalaadset või oma omadustelt võimalikult sarnast toodet. Kui ostja keeldub analoogset või sarnast pakutud toodet vastu võtmast, kohustub müüja ettemaksu tasumise korral 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul tasutud raha ostjale tagastama ja ükskõik millisel juhul tellimuse tühistama;

6.2.7.  müüja kohustub täitma muid eeskirjades, privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud müüja kohustusi.

  1. Toodete hinnad, tasumise kord ja tähtajad

7.1.  Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ühel järgmisel viisil:

7.1.1.       e-panganduse vahendusel;

7.1.2.       pangaülekandega;

7.1.3.       sularahas, minnes kaubale kauplusse Flowerswave B.V. järele.

7.2.  Kui müüjale laekub kauba eest raha, kinnitatakse kauba tellimus ja hakatakse arvestama kauba tarnetähtaega.

7.3.  Eeskirju kinnitades nõustub ostja, et kauba ostudokumendid – käibemaksuarved, mis on ühtlasi ka kauba eest tasumise garantiikirjad, esitatakse talle elektrooniliselt ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile hiljemalt kauba kättetoimetamiseni ostjale. Käibemaksuarvetel on märgitud valitud tooted, nende kogus, kauba koguhind, sh kõik maksud, ja raamatupidamist reguleerivates õigusaktides sätestatud muud vajalikud andmed.

7.4.  Müüjal on õigus ükskõik millal ostjat sellest teavitamata muuta kaupluses mis tahes teavet kaupade ja muude tingimuste kohta, sealhulgas muuta kaupluses pakutavate toodete nimekirja, kirjeldusi, hindu ja nende kohaletoimetamise hindu ning muid olulisi tingimusi. Kui müüja on tellimuse kinnitanud, ei ole lubatud toodete hinda muuta, välja arvatud juhul, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete vigade (eksimuste) parandamise või muul müüjast mitteoleneva objektiivse olulise põhjuse tõttu (neid põhjusi kinnitavate tõendite olemasolu korral). Kui ostja ei nõustu sel juhul toodet uue hinnaga ostma, võib ostja tellimuse tühistada, teavitades sellest müüjat kahe (2) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse vastavalt käesolevale punktile, tagastatakse ostjale kõik tema poolt tasutud summad.