Garanti för kvalitet på varor och bäst-före-termin

  1. Garanti för kvalitet på varor och bäst-före-termin

1.1.  Egenskaperna av de varor som säljs på flowerauctions.netfinns i produktbeskrivningen för varje vara.

1.2.  De varor som Säljaren erbjuder att köpa är av bra kvalitet, dvs. varornas egenskaper motsvarar varubeskrivningen. Varan motsvarar köp- och försäljningsavtal om:

1.2.1.  varan motsvarar beskrivningen som Säljaren har angivit och har samma egenskaper som varan tillhandahållet av Säljaren som ett exempel eller en modell för att annonsera varan på flowerauctions.net;

1.2.2.  varan används för ändamål som varor av denna typ vanligen används för;

1.2.3.  varan motsvarar kvalitetsindikatorer, som vanligtvis är karakteristiska för samma typ av varor och som Köparen rimligen kan förvänta sig baserat på produktens natur och de uttalanden som gjorts offentligt av tillverkaren av varan, hans ombud eller säljaren, inklusive reklam och märkning av varorna angående produktens specifika egenskaper.

1.3.  Säljaren är inte ansvarig för att varorna som finns på flowerauctions.net kan skilja sig i storlek, form, färg eller andra egenskaper från faktiska varornas storlek, form, färg eller andra egenskaper på grund av egenskaperna av skärmen som Köparen använder eller av andra tekniska skäl. Köparen rekommenderas att läsa varubeskrivningen.

1.4.  Säljaren tillhandahåller olika typer av varor med en kvalitetsgaranti som gäller under en viss tidsperiod, vars specifika termin och andra villkor anges i beskrivningarna av sådana varor eller tillsammans med fakturan för varorna, vilket motsvarar garantibladet.

1.5.  Kvalitetsgarantin från säljaren begränsar och inskränker inte konsumenternas rättigheter, som fastställs i lagstiftningen vid köp av en produkt eller tjänst av otillräcklig kvalitet.

1.6.  Säljaren tillhandahåller inte garantiservice för varor i följande fall:

1.6.1.  om centrum som tillhandahåller garantiservice är utanför Republiken Litauen, i så fall säkerställer Säljaren att varorna skickas till sådan (sådana) centrum;

1.6.2.  om centrum som tillhandahåller garantiservice finns i Republiken Litauen, ska Köparen hänvisas till sådan (sådana) centrum.

1.7.  Informationen i informationsmediet omfattas inte av garantin. Kostnaden för dataförlust eller återställning täcks inte.

1.8.  I de fall lagstiftningen anger en viss bäst-före-termin för specifika varor, förbinder sig Säljaren att sälja sådana varor till Köparen på ett sådant sätt att denne har en faktisk möjlighet att använda sådana varor före utgångsdatum.

  1. Rätt att vägra köp- och försäljningsavtal, retur och byte av varor

2.1.  Rätt att vägra köp- och försäljningsavtal:

2.1.1.       Köparen har rätt att vägra köp- och försäljningsavtalet för varor utan att ange skäl genom att meddela Säljaren 14 (fjorton) dagar före uppsägningen av köp- och försäljningsavtalet. Köparen får inte använda denna rätt om Köparen har ingått ett av avtalen som anges i punkt 2 i artikel 6.22810 i Republiken Litauens civillagstiftning;

2.1.2.       Köparen ska meddela Säljaren om vägrande av köp- och försäljningsavtalet på något av följande sätt: genom att fylla i formuläret för ångerrätt på [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] eller via lämna in ett tydligt skriftligt uttalande som anger sitt beslut vägra avtalet. Meddelande om ångerrätt skickas via e-post [email protected]. Efter mottagandet av Köparens meddelande ska Säljaren omedelbart skicka en bekräftelse på mottagandet av meddelandet;

2.1.3.       Perioden på 14 (fjorton) dagar för utövande av ångerrätten från köp- och försäljningsavtalet ska beräknas enligt följande: (a) när köp- och försäljningsavtal har ingåtts – från det datum då de beställda varorna tas emot av Köparen eller en annan person utsedd av honom utom transportören; (b) om Köparen har beställt mer än en vara i en och samma beställning och varorna levereras separat – från det datum då Köparen eller en annan person utsedd av honom, utom transportören, tar emot den sista varan; (c) om varan levereras i olika partier eller omgångar – från dagen för mottagandet av Köparen eller en annan person utsedd av honom, utom transportören, av den sista parti eller delen; (d) när avtalet om regelbunden leverans av varor inom en angiven period har ingåtts – från den dag då den första varan tas emot av Köparen eller en annan person som utsetts av honom, utom transportören;

2.1.4.       Om Köparen vägrade köp- och försäljningsavtalet innan varorna har levererats till honom, ska Säljaren registrera ett sådant vägrande av Köparen som ett avslag på beställningen och informera Köparen om detta på den e-postadress som han angivit;

2.1.5.       Om Köparen vägrade köp- och försäljningsavtalet efter det att varan har levererats till honom eller han har hämtad den, ska bestämmelserna i punkt 10.6 i Reglerna gälla.

2.2.  Säljarens ytterligare garanti för återbetalning av pengar:

2.2.1.       Efter 14 (fjorton), men inte 30 (trettio) dagar från dagen för leverans eller hämtning av varorna, har Köparen rätt att använda den ytterligare garanti för återbetalning av pengar som tillhandahålls av Säljaren till Köparen, om alla returnerade varor är med autentiska etiketter, skyddspåsar och originalförpackning, engångsförpackningen är inte skadad, dvs. varorna har inte förlorat sitt utseende som vid försäljning.

2.2.2.       Köparen måste meddela om avsikten att utöva denna garanti inom 30 (trettio) kalenderdagar från dagen för leverans av varorna till Köparen. Meddelandet skickas via e-post [email protected] där man ska ange de returnerade varorna.

2.2.3.       Om meddelandet görs inom 14 (fjorton) kalenderdagar från dagen för leverans av varorna till Köparen, ska bestämmelserna i punkt 10.1 i Reglerna gälla.

2.2.4.       Om meddelandet lämnas efter utgången av perioden på 14 (fjorton) kalenderdagar, men senast inom 30 (trettio) kalenderdagar från dagen för leverans av varorna till Köparen, ska Köparen stå för alla kostnader och risker relaterad till returen av varorna. I alla fall måste varorna returneras till Säljaren före utgången av en period på 30 (trettio) kalenderdagar från datumet för leverans eller hämtning av varorna.

2.2.5.       Säljarens ytterligare garanti för återbetalning av pengar ges inte vid beställning av följande varor:

2.2.5.1.      presentkort;

2.2.5.2.      förpackade varor som har packats upp efter leverans och som är olämpliga för retur av hälso- eller hygienskäl;

2.2.5.3.      varor som har tillverkats enligt Köparens individuella beställning eller är uppenbart anpassade till Köparen, eller som av sin natur, efter att Köparen har fått dem, inte längre kan returneras på grund av förlust av kommersiella egenskaper, är färskvaror eller deras utgångsdatum är snart slut.

2.2.6.       Förfarandet för retur av varor och återbetalning av pengar beskrivs i paragraf 10.6 i Reglerna.

2.3.  Regler för utbyte och retur av varor av lämplig kvalitet:

2.3.1.       Köparen har rätt att byta de köpta varorna till liknande varor av olika mått, form, färg, modell eller konfiguration inom 14 (fjorton) dagar från dagen för leverans av varorna till Köparen. Om det uppstår en prisskillnad vid bytet av varan ska Köparen betala Säljaren enligt de omräknade priserna. Köparens meddelande om önskemål om att utöva den rättighet som anges i denna punkt i Reglerna med de angivna returnerade varorna ska skickas via e-post [email protected];

2.3.2.       Om köparen inte gillar formen, storleken, färgen, modellen eller konfiguration på de köpta varorna kommer varorna att bytas och returneras i enlighet med “Regler för detaljhandel” godkända av Republiken Litauens Regerings beslut Nr. 738 av den 22 juli 2014.

2.3.3.       Efter mottagandet av varorna åtar sig Säljaren att byta dem med samma varor endast i den form, storlek, färg, modell eller konfiguration som anges av Köparen. Om Säljaren inte har en vara som ska bytas med ska han återbetala pengarna som betalats för varan till Köparen. Pengarna ska återbetalas till Köparen inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter att Säljaren har fått Köparens meddelande om att han vill utöva denna rätt, och om varan inte returneras av Köparen till Säljaren, ska terminen i denna punkt beräknas från datumet av retur av varorna till Säljare;

2.3.4.       Genom att godkänna dessa Regler samtycker Köparen till att pengarna kommer att återbetalas till Köparens bankkonto, om inte annat överenskommits mellan Köparen och Säljaren;

2.3.5.       Förfarandet för retur av varor och återbetalning av pengar beskrivs i paragraf 10.6 i Reglerna.

2.4.  Regler för byte och retur av varor av dålig kvalitet:

2.4.1.       Defekter i de sålda varorna ska elimineras, varorna av dålig kvalitet ska bytas och returneras i enlighet med det förfarande som fastställs i reglerna och kraven i Republiken Litauens rättsakter;

2.4.2.       Om Köparen har köpt varor av dålig kvalitet och har angett detta i dokument för överlämnande och mottagande av varan (om detta var inte angivet gäller bestämmelserna i punkt 10.3 i Reglerna) eller den dåliga kvaliteten på varan beror på ett tillverkningsfel som var vid köp av varorna eller icke-överensstämmelse med tillverkarens specifikationer, kan Köparen returnera varan och kan, efter eget val, kräva:

2.4.2.1.      att Säljaren inom skälig tid eliminerar varans defekter utan kostnad, om defekterna kan elimineras;

2.4.2.2.      att sänka köpeskillingen med motsvarande belopp;

2.4.2.3.      att byts till en motsvarande vara av lämplig kvalitet, utom i de fall då defekterna är obetydliga eller de beror på Köparens fel;

2.4.2.4.      att återbetala det erlagda priset och att vägra köp- och försäljningsavtalet när försäljning av varor av dålig kvalitet är ett väsentligt överträdelse av beställningen.

2.4.3.       Köparen kan välja endast en av de rättsmedel som anges i punkt 10.4.2 i Reglerna. Köparen måste ange sitt val av rättsmedel vid retur av varan. Om Köparen väljer det rättsmedel som föreskrivs i punkt 10.4.2 och Säljaren inte har möjlighet att genomföra det, ska Säljaren erbjuda ett alternativt medel som föreskrivs i punkt 10.4.2. Köparen har ingen rätt att ändra det valda rättsmedlet. Köparen har ingen rätt att vägra köp- och försäljningsavtalet om defekten i varan är obetydlig;

2.4.4.       För att Köparen ska kunna returnera varorna måste följande villkor vara uppfyllda:

2.4.4.1.      meddela Säljaren via e-post [email protected], de returnerade varorna måste anges i meddelandet;

2.4.4.2.      att uppvisa ett dokument för köp av varor, ett garantikort (om det har utfärdats);

2.4.4.3.      lämna in en ansökan i fri form.

2.4.5.       Köparen kan utöva rätten att returnera varor av olämplig kvalitet inom 7 (sju) kalenderdagar från dagen för leverans av varorna till Köparen;

2.4.6.       Säljaren har rätt att inte acceptera de varor som returneras av Köparen om Köparen inte följer förfarandet för att returnera varorna som anges i Reglerna;

2.4.7.       Köparen måste betala för leverans av varorna och returkostnaderna, och Säljaren, efter att ha kollat att varorna har returnerats på grund av dålig kvalitet, måste returnera de leverans- och returkostnader som Köparen ådragit sig, med undantag för de undantagsfall som anges i Reglerna. Vid retur av varorna ska punkt 10.6 i Reglerna följas;

2.4.8.       Pengarna återbetalas till Köparen inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter det att Säljaren har fått Köparens meddelande om varorna av olämplig kvalitet, och om varorna inte har returnerats till Säljaren av Köparen, är terminen i denna punkt räknas från datum för retur av varorna till Säljaren. Genom att godkänna dessa Regler samtycker Köparen till att pengarna kommer att återbetalas till Köparens bankkonto, om inte annat överenskommits mellan Köparen och Säljaren;

2.4.9.       Pengarna återbetalas inte för varorna som har skadats avsiktligt eller av oaktsamhet (exponerats för kemikalier, vatten, öppen låga, höga temperaturer, vassa föremål osv.) eller om reglerna för användning eller förvaring av varorna har överträtts eller varorna har använts på ett felaktigt sätt eller inte enligt deras ändamål;

2.4.10.        Separata regler för retur av varor av dålig kvalitet kan finnas i de garantikort (garantier) som medföljer dem.

2.5.  Byte och retur av varor vid leverans av fel varor:

2.5.1.       Om fel vara har levererats till Köparen ska Köparen omedelbart, dock senast inom 7 (sju) arbetsdagar, meddela Säljaren via e-post [email protected] eller på telefon +370 46 421 656. Säljaren förbinder sig att på egen bekostnad hämta ut sådana varor och ersätta dem med lämpliga varor. Om Säljaren inte har de beställda varorna återbetalar han de pengar som betalats för varorna till Köparen. Pengarna ska återbetalas till Köparen inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter det att Säljaren har fått Köparens meddelande om vägrande av avtalet, och om varorna inte har returnerats till Säljaren, ska terminen som anges i denna punkt räknas från datum för retur av varorna till Säljaren. Genom att godkänna dessa Regler samtycker Köparen till att pengarna kommer att återbetalas till Köparens bankkonto, om inte annat överenskommits mellan Köparen och Säljaren;

2.5.2.       Förfarandet för att returnera varor och återbetalning av pengar finns i punkt 10.6 i Reglerna

2.6.  Förfarandet för att returnera varor och återbetalning av pengar

2.6.1.       Angående varorna köpta från flowerauctions.net Partners måste köparen kontakta den specifika flowerauctions.net Partner från vilken varan köptes;

2.6.2.       Rätten att returnera varan får utövas av Köparen endast om tidsfristen för retur av varan inte har överskridits, varan inte har skadats eller dess utseende inte väsentligt förändrats och den inte har använts. Alla returnerade varor måste ha autentiska etiketter, skyddspåsar och originalförpackning;

2.6.3.       Alla gåvor som följde med den köpta varan ska returneras samtidigt;

2.6.4.       Vid retur av varan ska Köparen ange avsändarens adress och packa varorna ordentligt så att de inte skadas under transporten. Säljaren kommer inte att återbetala pengar för varor som var skadade vid transporten. Säljaren ansvarar inte för paket som har skickats felaktigt förpackade med felaktig adress, eller om paketen har förlorats eller skadats under transporten;

2.6.5.       Köparen kan returnera varan antingen genom leverans till Säljarens utlämningsställe, genom retur med kurirer eller per post. Varorna måste returneras till Säljaren på den adress som Säljaren angett i bekräftelsen på mottagandet av meddelandet om vägrande av avtalet som skickats till Köparen.

2.6.6.       Om Köparen har köpt ett set varor på flowerauctions.net, måste han returnera hela setet av varor till Säljaren, dvs. Köparen kan utöva rätten att returnera varan endast avseende alla varor i setet. Om minst en av varorna i setet inte överensstämmer med kraven i punkten 10.6.2 i Reglerna, har Säljaren rätt att vägra att acceptera det returnerade hela setet av varor;

2.6.7.       Köparen, efter att ha utövat de rättigheter som anges i punkter 10.1-10.5 i Reglerna, måste uppfylla kraven för retur av varor enligt Reglerna och följa förfarandet som anges där;

2.6.8.       Säljaren har rätt att inte återbetala de belopp som betalats av Köparen förrän varorna har returnerats till Säljaren och har kontrollerats för överensstämmelse med punkt 10.6.2 i Reglerna;

2.6.9.       Om köparen har utövat de rättigheter som anges i punkter 10.1, 10.3-10.5 i Reglerna, ska pengarna återbetalas till honom inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter det att Säljaren har fått Köparens meddelande, och om Köparen inte har returnerat varorna till Säljaren, ska terminen som anges i denna punkt räknas från datum för retur av varorna till Säljaren. Om Köparen har använt den ytterligare garantin för återbetalning av pengar (artikel 10.2 i Reglerna), återbetalas pengarna inom en 30 (trettio) kalenderdagars period som räknas från datumet då varorna returnerades till Säljaren;

2.6.10.   Genom att godkänna dessa Regler samtycker Köparen till att pengarna kommer att återbetalas till Köparens bankkonto, om inte annat överenskommits mellan Köparen och Säljaren;

2.6.11.   Efter att ha utövat de rättigheter som fastställs i punkter 10.1.-10.3 i Reglerna, ska Köparen återbetalas: varans pris, eventuell administrationsavgift, kostnader för leverans av varan. Efter att ha utövat de rättigheter som fastställs i punkter 10.4-10.5 i Reglerna, ska köparen återbetalas: varans pris, eventuell administrationsavgift, kostnader för leverans av varan, kostnader för retur av varan;

2.6.12.   Kostnaden för leverans av varorna till Säljaren ska inte återbetalas till Köparen om Köparen har valt ett annat sätt för leverans av varorna än Säljaren erbjöd som publiceras på flowerauctions.net.

2.6.13.   Om det uppstår en prisskillnad vid bytet av varan ska Köparen betala Säljaren enligt de omräknade priserna.

2.6.14.   Säljaren har rätt att inte acceptera de varor som returneras av Köparen om Köparen inte följer förfarandet för att returnera varorna som anges i Reglerna.