Leverans av varor

  1. Leverans av varor

1.1.  Leveransvillkor och priser anges på flowerauctions.net under beskrivningen av varje vara.

1.2.  Vid beställning av varor kan köparen välja ett av sätten för leverans av varor:

1.2.1.  Varor levereras av kuriren och/eller Säljaren eller dennes behöriga person;

1.2.2.  Köpare kan hämta varor kostnadsfritt i Flowerswave B.V. butiken.

1.3.  Om köparen väljer hemleverans i beställningen:

1.3.1.        Köparen förbinder sig att ange den exakta orten (adress) för leverans av varorna;

1.3.2.  Köparen förbinder sig att själv ta emot varan. Mottagandet av varorna kräver uppvisande av en giltig identitetshandling (id-kort, pass eller körkort av ny form). Om Köparen inte själv kan ta emot varan och varan levereras till den adress som Köparen har angett, har Köparen inte rätt att göra anspråk gentemot Säljaren angående leverans av varan till fel person.

1.3.3.  Avgiften för hemleverans inkluderar inte avgiften för att ta in de beställda varorna i trappan - denna tjänst kan beställas extra av Köparen.

1.4.  Om Köparen väljer att hämta varan kostnadsfritt från Flowerswave B.V. butiken:

1.4.1.  De beställda varorna ska hämtas senast inom 3 (tre) kalenderdagar efter att Säljaren har meddelat Köparen via e-post att varan kan hämtas.

1.4.2.  Varorna kan endast hämtas av den som lagt beställningen eller den person som anges i beställningen. Vid hämtning av varorna är det nödvändigt att ha en giltig identitetshandling (id-kort, pass eller körkort av ny form) och uppvisa den till Säljarens medarbetare.

1.5.  Säljaren levererar varan till Köparen i enlighet med de terminer som anges under varubeskrivningar. Dessa terminer är preliminära och gäller inte i de fall om varor som beställs inte finns på Säljarens lager och Köparen informeras om bristen på de beställda varorna.

1.6.  Genom att godkänna dessa Regler samtycker Köparen till att i undantagsfall leveransen av varor kan försenas på grund av oförutsedda omständigheter utanför Säljarens kontroll. I detta fall förbinder sig Säljaren att omedelbart kontakta Köparen och komma överens om terminer och övriga leveransvillkor för varorna. Om Säljaren inte levererar varorna inom ytterligare perioden, kan Köparen utöva rätten som fastställs i punkt 10.1 i Reglerna - att vägra avtalet om köp- och försäljning av varor eller tjänster.

1.7.  Säljaren är befriad från ansvar för överträdelse av leveransvillkoren för varan, om varan inte levereras till Köparen eller inte levereras i tid på grund av tredje parts fel eller på grund av omständigheter och/eller fel beroende på Köpare.

1.8.  Vid tidpunkten för leverans av varorna till Köparen måste Köparen tillsammans med Säljaren eller dennes befullmäktigade ombud kontrollera paketets och varans/varornas skick samt underteckna ett dokument för överlämnande och mottagande av paketet. Efter att Köparen har undertecknat dokument för överlämnande och mottagande av paketet, anses det att varan har levererats i gott skick, och det finns inga defekter, vars grund är hänförlig till en icke-fabriksdefekter och avvikelser i varukonfigurationen (de som kan identifieras under den externa inspektionen av varorna). Om det identifieras att förpackningen till den levererade varan är skadad (skrynklad, våt eller på annat sätt skadad utvändigt), varan/varorna är skadade och/eller varan/varorna inte är i fullständigt konfiguration, måste Köparen ange detta i dokument för överlämnande och mottagande av varan och, i närvaro av Säljaren eller dennes ombud, att upprätta ett dokument av fri form om skada/avvikelse av paketet och/eller varan/varorna. Om Köparen underlåter att göra detta, ska Säljaren befrias från ansvar för skada på varan när grunden till sådan skada inte är ett fabriksfel och för avvikelser i varukonfiguration endast om dessa avvikelser kan identifieras vid den externa inspektionen av varorna.

1.9.  Risken för oavsiktlig förlust av eller skada på varan övergår till Köparen när varan överlämnas till Köparen.

1.10.  Om köparen, i enlighet med punkterna 8.3-8.4 i Reglerna, inte hämtar ut varorna inom utsatt tidsfrist eller det går inte att leverera dem till Köparen och Köparen har betalat för varan och leveransen av dem, kuriren, Säljaren eller dennes behöriga person ska kontakta Köparen angående annan tid och/eller sätt av leverans av varorna. Om Köparen fortfarande inte hämtar varorna eller det går inte att leverera dem, returneras sådana varor till Säljaren, beställningen annulleras och Köparen betalas tillbaka pengarna som betalades för varorna efter avdrag för de bankavgifter som gäller för Säljaren för banköverföringar, leveransavgift, om den tillämpades, och 5 EUR administrationsavgift, om den tillämpades.

1.11.  Om Köparen, i enlighet med punkterna 8.3-8.4 i Reglerna, inte hämtar varan inom utsatt tid eller det går inte att leverera dem till Köparen och Köparen inte har betalat för varan, ska sådana varor returneras till Säljaren och beställningen ska annulleras.