Tavaroiden toimittaminen

  1. Tavaroiden toimittaminen

1.1.  Tavaroiden toimitusajat ja hinnasto on näytettyflowerauctions.net -sivustolla, jokaisen tuotteen kuvauksessa.

1.2.  Tilatessaan tavaroita ostaja voi valita yhden toimitustavoista:

1.2.1.  Lähetti toimittaa ja/tai myyjä tai tämän valtuuttama henkilö;

1.2.2.  Ostaja voi noutaa tavarat ilmaiseksi Flowerswave B.V. -myymälästä.

1.3.  Mikäli ostaja valitsee tilauksen yhteydessä kotiintoimituspalvelun:

1.3.1.        Ostaja on velvollinen osoittamaan tuotteen tarkan toimitusosoitteen;

1.3.2.  Ostaja on velvollinen ottamaan tuotteen vastaan itse. Tuotetta vastaanotettaessa on välttämätöntä esittää voimassa oleva henkilöllisyyden todistava asiakirja (henkilökortti, passi tai uuden mallin mukainen ajokortti). Mikäli ostaja ei voi itse ottaa vastaan tuotetta ja tuote toimitetaan ostajan osoittamaan osoitteeseen, ostajalla ei ole oikeutta valittaa toimittamisesta väärälle henkilölle.

1.3.3.  Kotiintoimituspalvelun hintaan ei kuulu tilatun tuotteen kantaminen, tämän palvelun voi tilata lisäksi.

1.4.  Ostaja voi valita tavaroiden noutamisen ilmaiseksi Flowerswave B.V. -myymälästä.

1.4.1.  Tilatut tuotteet on välttämättä noudettava viimeistään kolmen kalenteripäivän kuluessa siitä, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle sähköpostitse, että tuotteet ovat noudettavissa.

1.4.2.  Tuotteet voi noutaa ainoastaan tilauksen tehnyt henkilö tai henkilö, joka on osoitettu tilauksen yhteydessä. Tuotetta noudettaessa on välttämätöntä olla mukana ja esittää myyjälle voimassa oleva henkilöllisyyden todistava asiakirja (henkilökortti, passi tai uuden mallin mukainen ajokortti).

1.5.  Myyjä toimittaa tuotteen ostajalle tuotteen kuvauksessa esitettyjen määräaikojen mukaisesti. Nämä määräajat ovat alustavia, jonka lisäksi, niitä ei sovelleta niissä tapauksissa, kun myyjän varastoissa ei ole tarvittavia tuotteita ja ostajalle ilmoitetaan hänen tilaamiensa tavaroiden puutteesta.

1.6.  Vahvistaessaan nämä säännöt, ostaja hyväksyy, että poikkeustapauksissa tuotteiden toimittaminen saattaa myöhästyä odottamattomien, myyjästä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Sellaisissa tapauksissa myyjä on velvollinen ottamaan yhteyttä ostajaan viipymättä ja sopimaan tuotteiden toimitusajoista ja muita ehdoista. Mikäli myyjä ei toimita tuotteita pidennetyn määräajan kuluessa, ostaja voi käyttää sääntöjen kohdassa 10.1 vahvistettua oikeutta kieltäytyä tuotteiden tai palvelujen osto- ja myyntisopimuksesta.

1.7.  Myyjä vapautetaan vastuusta toimitusten toimitusajan rikkomisesta, jos tuotteiden ostajalle ei toimiteta tai ei toimiteta ajoissa kolmansien osapuolten syystä tai ostajasta riippuvaisista olosuhteista ja/tai syistä.

1.8.  Tuotteiden toimittamisen aikana ostajan on yhdessä myyjän tai hänen valtuuttamansa edustajan kanssa varmistettava lähetyksen ja tuotteen kunto ja allekirjoitettava lähetyksen toimitus- ja vastaanottoasiakirja. Ostajan allekirjoitettua lähetyksen toimitus- ja vastaanottoasiakirjan, katsotaan, että tuote on toimitettu asianmukaisessa kunnossa tai vahinkojen ilmaantumista ei voida perustella valmistusvialla sekä ettei tuotteiden kokoonpanossa esiintyviä eroavaisuuksia (sellaisia, jotka voidaan havaita tuotteen silmämääräisen tarkastuksen aikana) ole. Huomatessaan toimitettujen tuotteiden pakkauksen olevan vahingoittunut (ryttyyn mennyt, kastunut tai muutoin ulkoisesti vahingoittunut ja /tai tuotteet eivät ole saapuneet asianmukaisessa kokoonpanossa, ostajan on merkittävä se osto- ja myyntisopimukseen sekä myyjän tai tämän edustajan osallistuessa laadittava vapaamuotoinen raportti lähetyksen ja/tai tuotteiden vahingoittumisesta/eriävyydestä. Ellei ostaja suorita näitä toimenpiteitä, myyjä vapautetaan vastuusta näiden tuotteiden vahingoittumiseen, kun näiden tavaroiden vahinkojen ilmaantumisen syynä eivät ole valmistusviat eivätkä eroavaisuudet, ainoastaan siinä tapauksessa, jos tällaiset poikkeavuudet voidaan havaita ulkoisesti tuotteiden tarkastamisen yhteydessä.

1.9.  Tavaroiden sattumanvarainen tuhoutuminen tai niiden vahingoittumisen vaara siirtyy ostajan vastuulle, sillä hetkellä, kun tavara on luovutettu ostajalle.

1.10.  Mikäli, sääntöjen kohtiin 8.3-8.4 perustuen, ostaja ei nouda tavaroita annetussa määräajassa tai niitä ei onnistuta toimittamaan ostajalle ja ostaja oli maksanut tavaroista ja niiden toimittamisesta, lähetti, myyjä tai tämän valtuuttama henkilö ottaa yhteyttä ostajaan toisen toimitusajan ja/tai tavan sopimiseksi. Mikäli ostaja kaikesta huolimatta ei nouda tavaroita tai niitä ei onnistuta toimittamaan, sellaiset tavarat palautetaan myyjälle, tilaus peruutetaan ja ostajalle palautetaan tavaroista maksetut rahat, pois laskien pankkipalvelumaksut, joita kohdistetaan myyjään tehdyistä pankkisiirroista, tavaroiden toimitusmaksu, jos sellainen oli käytössä sekä viiden euron hallinnointimaksu, jos sellainen oli käytössä.

Mikäli, sääntöjen kohtiin 8.3-8.4 perustuen, ostaja ei nouda tavaroita annetussa määräajassa tai niitä ei onnistuta toimittamaan ostajalle ja ostaja ei ollut maksanut tavaroista, sellaiset tavarat palautetaan myyjälle ja tilaus peruutetaan.