Toodete kohaletoimetamine

  1. Toodete kohaletoimetamine

1.1.  Toodete tarnimise tähtajad ja hinnad on märgitud veebilehelflowerauctions.net iga toote kirjelduses.

1.2.  Tooteid tellides saab ostja valida ühe kauba kohaletoimetamise viisi:

1.2.1.  tarnib kuller ja (või) müüja või tema volitatud isik;

1.2.2.  ostja saab kaubale kauplusse Flowerswave B.V. tasuta järgi tulla.

1.3.  Kui ostja valib tellimuse vormistamisel kojutoomise teenuse:

1.3.1.        kohustub ostja märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha (aadressi);

1.3.2.  kohustub ostja tooted ise vastu võtma. Toodete vastuvõtmisel tuleb esitada isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uut tüüpi juhiluba). Kui ostja ei saa ise tooteid vastu võtta ja tooted toimetatakse ostja märgitud aadressile, ei ole ostjal õigust esitada müüjale toodete valele isikule kohaletoimetamise tõttu kaebusi.

1.3.3.  Kauba kojutoimetamise teenuse hind ei sisalda tellitud toodete kohale kandmist – ostja saab selle teenuse täiendavalt tellida.

1.4.  Kui ostja valib kaubale kauplusse Flowerswave B.V. tasuta järele tulemise:

1.4.1.  peab ta tellitud kaubale tulema järele hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui müüja teavitas ostjat e-posti kaudu, et kaubale saab järgi tulla;

1.4.2.  toodetele võib järele minna ainult tellimuse esitanud isik, kelle andmed märgiti tellimuse esitamisel. Kaubale järele minnes tuleb kaasa võtta ja müüja töötajale esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uut tüüpi juhiluba).

1.5.  Ostjale tooteid tarnides järgib müüja toodete kirjeldustes märgitud tähtaegu. Nimetatud tähtajad on esialgsed ja need ei kehti juhul, kui müüjal puuduvad laos vajalikud tooted ja ostjat on tellitud kauba laovaru puudumisest teavitatud.

1.6.  Eeskirju kinnitades nõustub ostja, et erandjuhtudel võib toodete tarne hilineda ettenägematutel ja müüjast sõltumatutel asjaoludel. Sel juhul kohustub müüja võtma kohe ostjaga ühendust ja kooskõlastama temaga uued toodete tarnetingimused. Kui müüja ei toimeta lisatähtaja jooksul kaupa kohale, võib ostja rakendada eeskirjade punktis 10.1 sätestatud õigust – taganeda kauba või teenuse ostu-müügilepingust.

1.7.  Kui toodete tarnetähtaegu rikutakse kolmandate isikute süül või ostjast sõltuvatel asjaoludel ja (või) süül, ei vastuta müüja mis tahes juhul ostjale toodete tarnimata jätmise ega tarnetähtaegade rikkumise eest.

1.8.  Kauba ostjale üleandmisel peab ostja koos müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja toote/toodete seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtu dokumendi. Kui ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtu dokumendi, loetakse seda selleks, et kaup on üle antud nõuetekohases seisukorras ning kahjustusi, mille tekkepõhjuseks ei või pidada tehasepraaki, ja toote(-te) komplektsuse mittevastavusi (mida saab tuvastada kauba välise kontrolli käigus) ei esine. Märgates, et toote pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), toode/tooted on kahjustatud ja/või toote/toodete komplektsus on ebaõige, peab ostja seda märkima kauba üleandmise-vastuvõtu dokumendis ja müüja või tema esindaja juuresolekul koostama vabas vormis saadetise ja/või toote/toodete kahjustuste/mittevastavuse kohta akti. Kui ostja jätab need toimingud tegemata, ei vastuta müüja kauba kahjustuste eest, kui nende kahjustuste tekkepõhjuseks ei ole tehasepraak ega toote komplektsuse mittevastavused, ja vaid juhul, kui neid lahknevusi saab tuvastada kauba välise ülevaatuse käigus.

1.9.  Kui kaup on ostjale üle antud, läheb kauba juhusliku kao või kahjustumise risk üle ostjale.

1.10.  Kui ostja ei tule vastavalt eeskirjade punktidele 8.3–8.4 kaubale määratud tähtaja jooksul järgi või ei õnnestu seda ostjale toimetada ning kui ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, võtab kuller, müüja või tema volitatud isik ostjaga kauba tarnetähtaja ja/või -viisi kooskõlastamiseks ühendust. Kui ostja ei tule ka siis kaubale järgi või ei õnnestu seda talle üle anda, tagastatakse kaup müüjale, tellimus tühistatakse ja ostjale tagastatakse kauba eest tasutud raha, arvestades maha müüjale pangaülekannete eest kohaldatavad pangatasud, kauba kohaletoimetamistasu, kui seda kohaldati, ning 5 eurot haldustasu, kui seda kohaldati.

Kui ostja ei tule vastavalt eeskirjade punktidele 8.3–8.4 kaubale määratud tähtaja jooksul järgi või ei õnnestu seda ostjale toimetada ja kui ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse see kaup müüjale ja tellimus tühistatakse.